Jeśli czujesz, że potrzebujesz porady prawnej, odwiedź naszą kancelarię w Bydgoszczy.

Jest wiele sytuacji, w których warto skorzystać z pomocy prawnej, nawet jeśli sprawa nie dotyczy nas bezpośrednio lub prawo teoretycznie jest po naszej stronie. Radca prawny może wyjaśnić wszelkie niejasne przepisy prawa i uczynić sytuację bardziej zrozumiałą z prawnego punktu widzenia. Nawet w bardzo skomplikowanych sprawach spotkanie lub konsultacja z radcą prawnym jest sposobem na rozwianie wątpliwości. Prowadzimy szeroki zakres spraw dla przedsiębiorców i innych klientów prywatnych. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wnikliwą analizę problemów, z którymi borykają się nasi klienci oraz na dobór odpowiednich środków prawnych do ich rozwiązania.

Oferujemy szeroki zakres usług z zakresu prawa cywilnego. Oferujemy profesjonalną pomoc prawną popartą wieloletnim doświadczeniem w takich dziedzinach jak prawo gospodarcze, prawo upadłościowe, prawo spadkowe i prawo rodzinne. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie umów i innych aktów prawnych, przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych oraz przed sądem. Kancelaria udziela porad prawnych, w szczególności w sprawach cywilnych dotyczących ochrony dóbr osobistych, eksmisji, odszkodowań i zadośćuczynień, zapłaty należności umownych, nabycia nieruchomości oraz rozpatrywania roszczeń gruntowych. Ponadto Kancelaria PDTax w Bydgoszczy specjalizuje się w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy, prawa cudzoziemców oraz prawa spadkowego. Kancelaria świadczy również usługi prawne w zakresie przymusowej windykacji, dochodzenia odszkodowań i odpowiedzialności w sprawach cywilnych. Adwokaci Bydgoszcz świadczą usługi prawne dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami (obsługa prawna przedsiębiorców, obsługa spółek prawa handlowego), jak i klientami indywidualnymi, np. w sprawach związanych z prawem cywilnym i karnym. Gwarantujemy rzetelne i profesjonalne podejście w każdym przypadku. Z nami każdy problem może zostać rozwiązany.

Jedną z firm która korzysta z obsługi i pomocy prawnej jest Maxicar Bydgoszcz świadczący ofertę odbioru i wywozu gruzu dla klientów zarówno z Bydgoszczy jak i całego województwa.

Kancelaria Radcy Prawnego - Obsługa prawna przedsiębiorców

Nasza kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców działających w Bydgoszczy i okolicach. Oferujemy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa. Nasze usługi obejmują zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, takie jak spółki cywilne, jak i duże firmy zatrudniające kilkaset osób oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Przykładowo, specjalizujemy się w prawie własności przemysłowej, prawie zamówień publicznych, prawie umów, ograniczonych prawach rzeczowych, ochronie dóbr osobistych, prawie autorskim, prawie upadłościowym, prawie budowlanym i prawie pracy. Kancelaria zapewnia również reprezentację przed organami administracji, bieżącą obsługę istniejących przedsiębiorstw, pomoc w prowadzeniu spraw sądowych, reprezentację spółek w postępowaniach sądowych, dochodzenie roszczeń, podział majątku wspólnego, mediacje, likwidację majątku wspólnego, przekształcanie spółek, zakładanie spółek oraz doradztwo prawne w sprawach takich jak ochrona własności. Zajmujemy się również ochroną danych osobowych w firmach oraz pomagamy przedsiębiorcom w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień.

Adres

Fordońska 12g

Newsletter