Nasi klienci mają prawo wymagać od nas najwyższej jakości usług.

Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów sądowych i bezspornych postępowań cywilnych w szerokim zakresie na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców i osób prawnych. Mamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa zobowiązań i sporów wynikających z realizacji różnych umów cywilnoprawnych. Prowadzi sprawy z zakresu prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa ubezpieczeniowego oraz ochrony dóbr osobistych. Posiadamy również duże doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa pracy oraz różnych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Ponadto nasz zespół specjalizuje się w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych. Reprezentujemy klientów przed Sądem, Sądem Najwyższym oraz Sądem Polubownym.

Doradzamy w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, porozumienia, umowy, opinie prawne). Nie tracimy z oczu społecznej misji adwokatury i uważamy za konieczne udzielanie pomocy prawnej szczególnie tym, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, których nie stać na zapłacenie nawet symbolicznej kwoty za konsultację, a którzy z powodu swojego ubóstwa już są pokrzywdzeni w stosunku do swoich potencjalnych rówieśników i w takich przypadkach oferujemy bezpłatne porady prawne.

Z bezpłatnych porad prawnych mogą skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Trudna sytuacja finansowa musi być udowodniona odpowiednimi dokumentami, np. zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczeniem z Miejskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w inny sposób wskazujący na trudną sytuację konkretnej osoby. Zobacz pełną ofertę na stronie kancelariaosinska.pl

skuteczny adwokat w kancelarii prawnej

Jeśli osoba potrzebująca pomocy wyrazi zgodę, porady prawnej udziela aplikant radcowski pracujący w kancelarii.

Uprawnienie do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej zależy od uznania adwokata pracującego w kancelarii, który może odmówić przyznania takiej pomocy, jeżeli uzna, że dana osoba nie spełnia warunków do jej przyznania. Bezpłatne porady prawne udzielane są w ostatni piątek każdego miesiąca w godzinach 13:00 - 15:00 w systemie rotacyjnym. W celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej konieczne jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie z osobą kontaktową. Osobom, które nie umówiły się wcześniej na spotkanie, porady prawne zostaną udzielone, jeśli w godzinach otwarcia będzie wystarczająco dużo czasu, aby prawnik mógł udzielić odpowiedniej porady.

Od wielu lat świadczymy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego. Nasi klienci cenią nas nie tylko za wykwalifikowaną pomoc prawną, ale także za rzetelność, terminowość i przede wszystkim skuteczność. Niezależnie od przyczyny kontaktu z naszą kancelarią, zawsze koncentrujemy się na uzyskaniu korzystnych rozwiązań. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów w sprawach karnych i przed organami władzy publicznej, sporządzamy opinie prawne, pomagamy klientom w sprawach rozwodowych i rodzinnych, uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów podmiotów gospodarczych. Naszą misją i głównym celem jest pomoc naszym klientom w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych i biznesowych oraz w rozwiązywaniu ich problemów.

Adres

Fordońska 12g

Newsletter